Šī privātuma politika informē par privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem saistībā ar SIA B BĀRS mājas lapu un pakalpojumiem. Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu rakstiet e-pastu uz info@bbars.lv.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējai kārtībai.

KĀDU INFORMĀCIJU MĒS IEGŪSTAM

 1. Mēs iegūstam tādus personas datus, ko jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību, aizpildot tīmeklī bāzētās anketas un citā tiešā saziņā ar jums
  Veicot rezervāciju, jums jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija, kuru jūs vēlaties sniegt.
 2. Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs atrodaties SIA B BĀRS telpās, gan jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošanas ieraksti mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 14 dienā.
 3. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko jūsu apmeklētās mājas lapas saglabā jūsu datorā. Tās tiek izmantotas, lai nodrošinātu mājas lapas darbību, kā arī lai sniegtu informāciju vietnes īpašniekiem.

Ja jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, jūs varat to izmantošanu pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

KĀ MĒS IZMANTOJAM IEGŪTOS PERSONAS DATUS

Mēs varam izmantot iegūtos personas datus, lai

 • sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
 • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
 • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja esat nepārprotami piekrituši tādus saņemt,
 • ievērotu normatīvo aktu prasības.

Mēs varam nodot jūsu informāciju trešajām personām, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, sadarbotos ar uzraudzības iestādēm, palīdzētu novērstu noziedzīgas darbības un aizsargātu mūsu, jūsu un citu personu likumīgās tiesības.

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs izmantojam dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas dati ir pieejami tikai pilnvarotām personām.

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik ilgi tie ir mums nepieciešami atbilstoši to ieguves mērķim un kā to pieļauj vai nosaka normatīvo aktu prasības.

 

JŪSU TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONAS DATIEM

ja Jūs esat datu subjekts saskaņā ar ES VDAR (Jūs esat ES pilsonis un sniedzat mums savus personas datus), jums ir turpmāk minētās tiesības saistībā ar saviem personas datiem:

 • tiesības piekļūt informācijai. Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāpēc un kā tiek apstrādāti jūsu personas dati.
 • tiesības labot. Ja uzskatāt, ka informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, jums ir tiesības lūgt mūs to izlabot.
 • tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei un panākt savu personas datu dzēšanu bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz dati vairs nav nepieciešami, lai sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus un ievērotu normatīvo aktu prasības.
 • tiesības ierobežot apstrādi. Jums ir tiesības panākt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja jūs iebilstat pret to un mums nav leģitīmu pamatu turpināt apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti, ja apstrāde ir pretlikumīga vai ja jūs pieprasāt celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • tiesības dzēst. Noteiktos apstākļos jums ir tiesības prasīt mums dzēst jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums mums pieprasa datus saglabāt.
 • citas tiesības saskaņā ar VDAR. Vairāk informācijas skatiet, apmeklējot ES datu aizsardzībai veltīto mājas lapu.

KONTAKTINFORMĀCIJA JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ

Ja jums rodas kādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums:

SIA B BĀRS

Doma laukums 2, LV-1050

info@bbars.lv

+371 67228840